Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy INSTADRUK SPÓŁKA Z OGARNICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez zakup maszyn oraz systemu informatycznego” dofinansowanego w ramach Priorytet 1: Konkurencyjność przedsiębiorstw, Działanie 1.1: Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Schemat I: Projekty inwestycyjne z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia – zakup maszyny do laminowania (foliarka):

W poniższym linku znajdują się dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe